Oferty pracy

Nabór na stanowisko specjalisty - animatora kultury  w Rzeszowskim Domu Kultury w pełnym wymiarze czasu pracy

1.    Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
- praktyczna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- umiejętność redagowania tekstów,
- predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,komunikatywności, kultura osobista oraz wysoko rozwinięte poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
- niekaralność,
- dyspozycyjność
- wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa
- doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych

     
 
2.    Dodatkowe atuty:
- prawo jazdy kategorii B,
- dobra znajomość języka angielskiego
- doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
- wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa,
- predyspozycje do pracy z dziećmi,
 
 
3.     Najważniejsze obowiązki animatora kultury:

- organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych,
- opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez,  zajęć i warsztatów w ramach animacji czasu wolnego mieszkańców Rzeszowa,
- poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
- promocja działań Rzeszowskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych,
- współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania życia kulturalnego,
- pobieranie opłat za zajęcia i usługi,
- pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.

 
4. Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Rzeszowski Dom Kultury, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
5. Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl, do dnia 31.10.2017r. z adnotacją: animator kultury. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.