Oferty pracy

Nabór na stanowisko specjalisty - animatora kultury w Rzeszowskim Domu Kultury w pełnym wymiarze czasu pracy

1.    Wymagania:

·  wykształcenie wyższe,
·  praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
·  praktyczna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
·  umiejętność redagowania tekstów,
·  predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,komunikatywności, kultura osobista oraz wysoko rozwinięte poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
·  niekaralność,
·  dyspozycyjność
·  wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa
·  doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych

2.    Dodatkowe atuty:
·  prawo jazdy kategorii B,
·  dobra znajomość języka angielskiego
·  doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
·  wiedza z zakresu życia kulturalnego Miasta Rzeszowa,
·  predyspozycje do pracy z dziećmi,
 
3.     Najważniejsze obowiązki animatora kultury:
·  organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych,
·  opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez,  zajęć i warsztatów w ramach animacji czasu wolnego mieszkańców Rzeszowa,
·  poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
·  promocja działań Rzeszowskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych,
·  współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania życia kulturalnego,
·  pobieranie opłat za zajęcia i usługi,
·  pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych  do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.
 
4. Wymagane dokumenty:

·  CV,
·  list motywacyjny,
·  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie,
·  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Rzeszowski Dom Kultury, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl, do dnia 14.07.2017r. z adnotacją: animator kultury. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.