Dokumenty

ZałącznikWielkość
Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 r..pdf493.5 KB
STATUT RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY.pdf1.5 MB
Regulamin Organizacyjny Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 14.02.2013 r..pdf1.91 MB
Zarządzenie nr 5_2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania projektu plakatów i zaproszeń oraz wynajmu sprzętu...pdf410.63 KB
Zarządzenie nr 37_2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.pdf1.02 MB
Plan przychodów i wydatków Rzeszowskiego Domu Kultury na rok 2015.pdf415.37 KB
Wykonanie Planu Finansowego RDK za 2014 r..pdf543 KB
Plan przychodów i wydatków Rzeszowskiego Domu Kultury na rok 2014.pdf400.18 KB
Bilans 2013.pdf3.86 MB
Wykonanie Planu Finansowego RDK za 2013 r..pdf538.73 KB
Plan przychodów i wydatków instytucji kultury na 2013 r..pdf110.05 KB
Bilans 2012.pdf4.35 MB
Wykonanie Planu Finansowego RDK za 2012 r..pdf293.9 KB
Plan przychodów i wydatków instytucji kultury na 2012 r.- korekta.pdf152.98 KB
Bilans 2011.pdf4.18 MB
Wykonanie Planu Finansowego RDK za 2011 r..pdf93.8 KB
Plan przychodów i wydatków instytucji kultury na 2011r. - korekta.pdf50.35 KB
Bilans 2010.pdf2.79 MB
Wykonanie Planu Finansowego RDK za 2010 r..pdf112.72 KB
Plan przychodów i wydatków instytucji kultury na 2010 r..pdf50.36 KB
Bilans 2014.pdf4.44 MB
Wykonanie planu finansowego RDK za 2015.pdf544.45 KB
Plan przychodów i wydatków Rzeszowskiego Domu Kultury na rok 2016.pdf428.46 KB
Zarządzenie nr 24_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołów Tanecznych reprezentujących Rzeszowski Dom Kultury.pdf556.48 KB
Zarządzenie nr 21_2016 z dnia 11.08.16 w sprawie ustalenia liczby uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w RDK.pdf834.58 KB
Zarządzenie nr 23_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury.pdf877.88 KB
Zarządzenie nr 27_2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzenia zajęć dla seniorów.pdf569.86 KB
Bilans 2015.pdf3.37 MB
Zarządzenie nr 14_2015 z dnia 22.06.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rzeszowskiego Domu Kultury.pdf189.68 KB
Zarządzenie nr 5_2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia.pdf1.47 MB
Zarządzenie nr 2_2017 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczania imprez kulturalnych organizowanych przez jedn.pdf996.73 KB
Zarządzenie nr 14-2017 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 28.08.2017 r. w sprawie ustalenia liczby uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury.pdf932.78 KB
Zarządzenie nr 16-2017 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury oraz regulaminów zespołów tanecznych RDK.pdf2.22 MB
Zarządzenie nr 15-2017 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 28.08.2017 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej.pdf1.7 MB